Jammer genoeg werden wij overstelpt met spam en werd er ernstig geprobeerd om het mailaccount waarnaar het contactformulier verwees te hacken. Om die redenen werd het contactformulier verwijderd, waarvoor onze excuses