Naar boven popol.eu Mijn Youtube kanaal Link ruilen Contact

Abbott, John S. C. (John Stevens Cabot), 1805-1877

 • Columbus
  De ontdekker van Amerika (Nl)

Alcott, Louisa May, 1832-1888

 • Onder Moeders Vleugels (Nl)

Allerlei

 • De Aarde en haar Volken, Jaargang 1877 (Nl)
 • De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906 (Nl)
 • Een abel spel van Esmoreit
  Sconics sone van Cecilien (Nl)
 • Wandelingen door Belgie
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Alphen, Hieronymus van, 1746-1803

 • Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen (Nl)

Amelineau, Emile Clement, 1850-1915

 • Abydos
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Amundsen, Roald, 1872-1928

 • Aan de Zuidpool
  De Aarde en haar Volken, 1913 (Nl)

Anet, Claude

 • Per auto door den Kaukasus naar Perzie
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Angelkot, Hermannus, Jr., 1688-1727

 • Vechter (Nl)

Anoniem

 • Aenmerkinge op de Missive van Parnas (Nl)
 • Aljaska en de Canada-spoorweg
  De Aarde en haar Volken, 1892 (Nl)
 • Bezoek aan den berg Athos
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers
  De Aarde en haar Volken, 1875 (Nl)
 • De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)
 • Krakatau en de Straat Soenda
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)
 • Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)
 • Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten Oceaan: De Fidji-eilanden
  De Aarde en haar Volken, 1888 (Nl)
 • Pisa
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)
 • Reis door Griekenland
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)
 • Reize in Taka (Opper-Nubie)
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Relikwieen uit onzen Heldentijd
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Suez
  De Aarde en haar Volken, 1865 (Nl)
 • Thuringen
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Van Orenburg naar Samarkand
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Het Vatikaan
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)
 • Venetie
  De Aarde en haar Volken, 1865 (Nl)
 • De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen
  De Aarde en haar Volken, Jaargang 1873 (Nl)
 • De Villa's der Medici in den omtrek van Florence
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)
 • Wandelingen door Belgie
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)
 • Wandelingen door Elzas-Lotharingen
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)
 • De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)

Baekelmans, Lode, 1879-1965

 • Mijnheer Snepvangers (Nl)

Barfus, Eginhard von, 1825-1909

 • Op Samoa (Nl)

Barzini, Luigi, 1874-1947

 • Van Peking naar Parijs per auto
  De Aarde en haar Volken, 1908 (Nl)

Bastiaanse, Frans, 1868-1947

 • Gedichten (Nl)

Beets, Nicolaas, 1814-1903

 • Camera Obscura (Nl)

Berding, Frans

 • De Edda (Nl)

Bertens, H.

 • Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie (Nl)

Bertrand, A., 1873-1953

 • Van Schooljongen tot Koning
  Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovie (Nl)

Besant, Annie Wood, 1847-1933

 • Vier Voordrachten over Theosofie (Nl)

Bilderdijk, Willem, 1756-1831

 • De ondergang der Eerste Wareld (Nl)

Boccaccio, Giovanni, 1313-1375

 • De Decamerone van Boccaccio (Nl)

Boerhaave, Herman, 1668-1738

 • Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Boer, R.C.

 • Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw (Nl)

Boer, T. Tj. de

 • Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Bogaert, Abraham, 1663-1727

 • De Pleiters (Nl) (als vertaler)

Borghese, Scipione, 1871-1927

 • Van Peking naar Parijs per auto
  De Aarde en haar Volken, 1908 (Nl)

Bosch, G.

 • Auvergne
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Bourdon, Henri

 • De ramp van Valparaiso
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Boutens, P. C. (Pieter Cornelis), 1870-1943

 • De profundis (Nl) (als vertaler)
 • Individualisme en socialisme (Nl) (als vertaler)
 • Van vijf moderne dichters (Nl)

Braakensiek, Johan, 1858-1940

 • De Lotgevallen van Tom Sawyer (Nl) (als illustrator)
 • Fulco de Minstreel: Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden (Nl) (als illustrator)
 • Jack Rustig (Nl) (als illustrator)
 • Krates
  Een Levensbeeld (Nl) (als illustrator)

Braga Jr., [pseud.]

 • De muis, of De gestoorde nachtrust
  een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud (Nl)

Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884

 • Het Leven der Dieren
  5 Robben; 6 Insecteneters (Nl)
 • Het Leven der Dieren
  Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen (Nl)
 • Het Leven der Dieren
  Deel 1. Hoofdstuk 2: De Halfapen; Hoofdstuk 3: De Vleermuizen (Nl)

Brondgeest, M. G.

 • Reis door Tunis en Algiers
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Brouwer, P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg), 1829-1873

 • Akbar: een oosterse roman (Nl)

Buysse, Cyriel, 1859-1932

 • Broeder en Zuster (Nl)
 • De Zwarte Kost (Nl)
 • Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1 (Nl)
 • Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2 (Nl)
 • Lente (Nl)
 • Oorlogsvisoenen (Nl)
 • Plus-Que-Parfait (Nl)

Campen, M. H. Van, 1874-1942

 • Over literatuur
  Critisch en didactisch (Nl)
 • Over literatuur
  Critisch en didactisch, tweede bundel (Nl)

Charnay, Desire, 1828-1915

 • Reis naar Yucatan
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Clercq, Rene de, 1877-1932

 • De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders (Nl) (als vertaler)

Coffinieres de Nordeck, Gregoire-Gaspard-Felix, 1811-1887

 • Het land der Bagas en de Rio-Nunez
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)

Cohen, Josef, 1886-1965

 • Nederlandsche Sagen en Legenden (Nl)

Conscience, Hendrik, 1812-1883

 • Avondstonden (Nl)
 • De baanwachter (Nl)
 • Bavo en Lieveken (Nl)
 • Eene Gekkenwereld! (Nl)
 • De Kerels van Vlaanderen (Nl)
 • De Leeuw van Vlaanderen
  Of de Slag der Gulden Sporen (Nl)
 • De omwenteling van 1830 (Nl)
 • Redevoeringen (Nl)
 • Wat eene moeder lijden kan (Nl)

Copeland, Charles, 1860-1952

 • Dierenleven in de wildernis
  Schetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
  en wat zij leeren moeten (Nl) (als illustrator)

Coster, Charles Theodore Henri de, 1827-1879

 • De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders (Nl)

Couperus, Louis, 1863-1923

 • Eline Vere
  Een Haagsche roman (Nl)
 • Extaze
  Een Boek van Geluk (Nl)
 • Het zwevende schaakbord (Nl)
 • Korte Arabesken
  Bebert le Boucher en Andre le Pecheur (Nl)
 • Noodlot (Nl)

Davis, F. Hadland

 • Mythen & Legenden van Japan (Nl)

Deken, Agatha, 1741-1804

 • Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (Nl)

Delbecq, Richard

 • De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders (Nl) (als vertaler)

Deschamps, Emile, 1795-1871

 • De Wallis-eilanden
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Deyssel, Lodewijk van, 1864-1952

 • Een liefde (Nl)

Dietz, Henriette

 • Zonnestralen in School en Huis (Nl)

Dieulafoy, Jane, 1851-1916

 • Perzie, Chaldea en Susiane
  De Aarde en haar Volken, 1885-1887 (Nl)
 • Van Toledo naar Granada
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)
 • Van Toledo naar Granada, deel 2
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Dixon, William Hepworth, 1821-1879

 • Het Vrije Rusland
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)

Dolens, Noel

 • Wat er te zien valt in Armenie
  De Aarde en haar Volken, 1907-1908 (Nl)

d'Oliveira Jr., E., 1886-1944

 • De jongere generatie
  gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze
  literatuur; tevens een enquete naar enkele beginselen in ons nationaal
  geestelijk leven (Nl)
 • De mannen van '80 aan het woord
  Een onderzoek vaar eenige beginselen van de Nieuwe-Gids-school. (Nl)

Dom, Pol, 1885-1970

 • Nederlandsche Sagen en Legenden (Nl) (als illustrator)

Donders, F. C. (Franciscus Cornelis), 1818-1889

 • De Harmonie van het Dierlijke Leven
  De Openbaring van Wetten (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Dragt, A. J. van

 • Jack Rustig (Nl) (als vertaler)

Drielst, J. van

 • Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala
  De Aarde en haar Volken, 1918 (Nl)

E. Amelineau

 • Een feudale familie in Egypte
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Eeden, Frederik van, 1860-1932

 • De kleine Johannes (Nl)

Elberts, G. W.

 • Onder Moeders Vleugels (Nl) (as Editor)

Engelen, Clara

 • Indrukken van Finland
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Erasmus, Desiderius, 1469-1536

 • Een twaalftal samenspraken
  Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus (Nl)
 • Encomium Artis Medicae
  De Lof Der Geneeskunde (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Encomium Artis Medicae
  De Lof Der Geneeskunde (latijn)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Feith, Jan, 1874-1944

 • In de Amsterdamsche Jodenbuurt
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Flammarion, Camille, 1842-1925

 • De Wereld voor de schepping van den mensch (Nl)

Flaubert, Gustave, 1821-1880

 • Drie Vertellingen (Nl)

Gaubius, Hieronymus David, 1705-1780

 • Inaugureele Rede
  Waarin wordt Aangetoond dat de Scheikunde met recht een
  plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Geffroy, Gustave, 1855-1926

 • In Zuid-Bretagne
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Geldorp, P. van (Petrus Johannes Antonius Christiaan), 1872-1939

 • De muis, of De gestoorde nachtrust
  een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud (Nl) (als illustrator)

Genthe, Siegfried, 1870-1904

 • Uit Marokko
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Geraets Jr., J.H.

 • Columbus
  De ontdekker van Amerika (Nl) (als vertaler)

Gibergues, de

 • Akten voor en na de Heilige Communie
  Voor de kleine kinderen (Nl)

Gondry, Jules

 • De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders (Nl) (als illustrator)

Gorter, Herman, 1864-1927

 • Een klein heldendicht (Nl)

Goudsmit, Boudewijn Casper, 1849-1915

 • De Wereld voor de schepping van den mensch (Nl) (as Editor)
 • Keltische Mythen and Legenden (Nl) (als vertaler)
 • Mythen & Legenden van Japan (Nl) (als vertaler)

Gutteling, Alex.

 • Prometheus ontboeid
  Een lyrisch drama in vier bedrijven (Nl) (als vertaler)

Haan, Jacob Israel de, 1881-1924

 • Jerusalem (Nl)

Hagen, Alfred

 • Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

>Hamel, Hendrik, 1630-1692

 • Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer
  En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk (Nl)

Hamon, Lud. Georges

 • Door Holland met pen en camera
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Hebbelynck, Th.

 • In Roemenie
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Heine, Heinrich, 1797-1856

 • De Beurs Lacht (Nl)
 • De Franse Pers (Nl)
 • Franse Toestanden (Nl)

Hermanna, 1877-1946

 • Sprookjes van Jean Mace (Nl) (als vertaler)

Hillesum, L.

 • Encomium Artis Medicae
  De Lof Der Geneeskunde (Nl) (als vertaler)
 • Encomium Artis Medicae
  De Lof Der Geneeskunde (latijn) (als vertaler)

Hoetink, B.

 • Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer
  En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk (Nl) (as Annotator)

Huizinga, Johan, 1872-1945

 • Herfsttij der Middeleeuwen (Nl)

Huizinga, S. P.

 • Het Leven der Dieren
  Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen (Nl) (as Editor)

Huygens, Constantijn, 1596-1687

 • Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit (Nl)

Hyades, Paul, 1847-1919

 • Een Jaar aan Kaap Hoorn
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Ibsen, Henrik, 1828-1906

 • Dramatische werken (Nl)

Jacobi, H. D.

 • Wat tante Dora vertelde (Nl)

James, Gilbert

 • Heldensagen en Legenden van de Servi�rs (Nl) (als illustrator)

Japikse, Nicolaas, 1872-1944

 • De Koran
  Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding
  omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. (Nl) (als medewerker)

Jong, Karel H.E. de, 1872-1960

 • Magie bij de Grieken en de Romeinen (Nl)

Kann, Reginald

 • Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen
  De Aarde en haar Volken, 1908 (Nl)

Kate, Jan Jakob Lodewijk ten, 1819-1889

 • Nieuwe Bloemlezing uit de dichtwerken van J.J.L ten Kate (Nl)

Kazimirski Biberstein, Albin de, 1808-1887

 • De Koran
  Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding
  omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. (Nl) (als vertaler)

Keller, Gerard, 1829-1899

 • Alleen op de Wereld (Nl) (als vertaler)

Ketner, Ph. J.

 • Een kijkje op de Tentoonstelling te Milaan
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Keyzer, Salomo, 1823-1868

 • De Koran
  Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding
  omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. (Nl) (as Editor)

Kielder, G.

 • Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. Van Rijn
  Leesboek voor het Lager en Voortgezet Onderwijs (Nl)

Kieviet, Cornelis Johannes, 1858-1931

 • Fulco de Minstreel: Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden (Nl)
 • De Zoon van Dik Trom (Nl)

Kloos, A.

 • Langs den Congo tot Brazzaville
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Kloos, Willem, 1859-1938

 • Van vijf moderne dichters (Nl)

Koenen, Marie, 1879-1959

 • Drie Vertellingen (Nl) (als vertaler)

Kuiper, A.C., 1860-1934

 • Elsje (Nl)
 • Een Heldin (Nl)

Lamberts Hurrelbrinck, L. H. J., 1856-1941

 • Het Geuldal
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Langeler, Freddy

 • Wat tante Dora vertelde (Nl) (als illustrator)

Langsdorff, Baron de

 • Op de olifantenjacht in Oeganda
  De Aarde en haar Volken, 1910 (Nl)

Launay, Louis de, 1860-1938

 • In het Balkanbergland van Bulgarije
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Le Bon, Gustave, 1841-1931

 • Reis in Nepal
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)

Leclercq, Leo

 • Verhalen van de Zuidzee (Nl) (als vertaler)

Leeuwenhoek, Antoni van, 1632-1723

 • Den Waaragtigen Omloop des Bloeds (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Leeuwen, J.A.C. van (Jacobus Adrianus Cornelis), 1870-1930

 • Erasmus
  Onze Groote Mannen (Nl)

Lennep, J. van (Jacob), 1802-1868

 • De Roos van Dekama (Nl)
 • Ferdinand Huyck (Nl)

Leopold, Katharina, 1846-1914

 • Zonnestralen in School en Huis (Nl)

Leopold, Marie, 1867-

 • Een Jolig Troepje (Nl)

Lievevrouw-Coopman, M., 1857-1916

 • Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw (Nl)

London, Jack, 1876-1916

 • Verhalen van de Zuidzee (Nl)

Long, William Joseph, 1866-1952

 • Dierenleven in de wildernis
  Schetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
  en wat zij leeren moeten (Nl)

Louwerse, Pieter, 1840-1908

 • Goede Vaer Tromp
  of hoe de Vereenigde Provincien eene zeemogendheid werden (Nl)
 • In het Schemeruur (Nl)

Lugt, Johanna G.

 • Taormina
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Mace, Jean, 1815-1894

 • Sprookjes van Jean Mace (Nl)

Malot, Hector, 1830-1907

 • Alleen op de Wereld (Nl)

Marcoy, Paul, 1815-1888

 • Tocht naar de dalen van den kinaboom (Peru)
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)

Marryat, Frederick, 1792-1848

 • Jack Rustig (Nl)

Mathuisieulx, A. de, 1860-

 • In het bergland van Tripolis
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Maumene, Charles

 • De Boe Hedma in Zuid-Tunis
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Maurik, Justus van, 1846-1904

 • Joris Komijn op de Tentoonstelling
  Humoristische schets van Justus van Maurik (Nl)
 • Krates
  Een Levensbeeld (Nl)
 • Op reis en thuis (Nl)

Menant, Delphine

 • Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat
  De Aarde en haar Volken, 1909-1910 (Nl)

Metz-Koning, Maria Catherina, 1864-1926

 • Van 't viooltje dat weten wilde (Nl)

Michel, F.

 • De zomer in Kaschmir
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Miramon-Fargues, Vicomte de

 • Bij de ru�nen van Angkor
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Miyatovich, Chedo

 • Heldensagen en Legenden van de Serviers (Nl) (as Commentator)

Moens, Wies, 1898-1982

 • Van vijf moderne dichters (Nl)

Mollinger-Hooyer, Dina

 • De Pop van Elisabeth Gehrke (Nl)

Montano, Joseph, 1844-

 • Een reis naar de Philippijnen
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Monteyne, Lode, 1886-1959

 • Geerten Basse (Nl)

Muls, Jozef, 1882-1961

 • De val van Antwerpen (october 1914) (Nl)

Multatuli, 1820-1887

 • Max Havelaar
  Of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy (Nl)
 • Specialiteiten (Nl)

Murray, M. A., 1863-1963

 • Oude Egyptische Legenden (Nl)

Myrica, P. de

 • Door Centraal-Oceanie
  De Aarde en haar Volken, 1908 (Nl)

Paul, Evelyn

 • Mythen & Legenden van Japan (Nl) (als illustrator)

Perk, M. A.

 • In Luxemburg's Gutland
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Petrovitch, Woislav M. (Woislav Maximus), 1885?-1934

 • Heldensagen en Legenden van de Servi�rs (Nl)

Philipson-Radersma, J.

 • De beklimming van den Fuji-yama
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Potgieter, E.J., 1808-1875

 • Liedekens van Bontekoe en vijf novellen
  Blaauw bes, blauw bes!�'t Is maar een
  pennelikker!�Marie�De ezelinnen�Hanna (Nl)

Racine, Jean Baptiste, 1639-1699

 • De Pleiters (Nl)

Rensburg, Jacques Karel, 1870-1943

 • De Decamerone van Boccaccio (Nl) (als vertaler)

Roland Holst, Henriette, 1869-1952

 • Jean Jacques Rousseau
  Een beeld van zijn leven en werken (Nl)

Rolleston, T. W., 1857-1920

 • Keltische Mythen and Legenden (Nl)

Roserot de Melin, L.

 • In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho
  De Aarde en haar Volken, 1910 (Nl)

Rousselet, Louis, 1854-1929

 • Schetsen uit de Indische Vorstenlanden
  De Aarde en haar volken, 1873 (Nl)

Ruland, Wilhelm, 1869-1927

 • Sagen van den Rijn (Nl)

Sandick, R. A. (Rudolf Adriaan) van, 1855-1933

 • In Het Rijk van Vulcaan
  de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen (Nl)

Scharten-Antink, Margo, 1869-1957

 • Sprotje heeft een dienst (Nl)

Scharten, Carel, 1878-1950

 • Van vijf moderne dichters (Nl)

Schipper, Lieuwe, 1808-1870

 • De Liereman (Nl)

Schuler, Th.

 • Maroessia
  De Ukraineesche Jeanne D'Arc (Nl) (als illustrator)

See, Anna

 • Op de Faroer
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Serena, Carla

 • Schetsen uit den Kaukasus
  De Aarde en haar Volken, 1887 (Nl)

Sewell, William

 • Heldensagen en Legenden van de Serviers (Nl) (als illustrator)

Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822

 • Prometheus ontboeid
  Een lyrisch drama in vier bedrijven (Nl)

Sims, Georg R.

 • Het hedendaagsche Londen
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Slop, A.C.

 • Maroessia
  De Ukraineesche Jeanne D'Arc (Nl) (als vertaler)

Sluijters, H.

 • Meetkundig Schoolboek (Nl)

Sluijters, Jan, 1881-1957

 • In het Schemeruur (Nl) (als illustrator)
 • Van Schooljongen tot Koning
  Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovi� (Nl) (als illustrator)

Snoek, Johan Martinus, 1920-

 • De Nederlandse kerken en de joden (Nl)

Speiser, Felix, 1880-1949

 • In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden
  De Aarde en haar Volken, 1918 (Nl)

Spence, Lewis, 1874-1955

 • Mythen en Legenden van Egypte (Nl)

Spinoza, Benedictus de, 1632-1677

 • Ethica
  In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht
  door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen (Nl)

Spitz, R. J.

 • Een abel spel van Esmoreit
  Sconics sone van Cecilien (Nl) (as Editor)
 • Gloriant (Nl)

Stahl, P.J.

 • Maroessia
  De Ukraineesche Jeanne D'Arc (Nl) (as Editor)

Stanley, Henry M. (Henry Morton), 1841-1904

 • Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone
  De Aarde en haar Volken, 1873 (Nl)

Stedman, John Gabri�l, 1744-1797

 • Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana � Compleet (Nl)
 • Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana � Deel 1 (Nl)
 • Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana � Deel 2 (Nl)
 • Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana � Deel 3 (Nl)
 • Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana � Deel 4 (Nl)

Stoffel, Cilia

 • Dierenleven in de wildernis
  Schetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg
  en wat zij leeren moeten (Nl) (als vertaler)

Streuvels, Stijn [pseud.], 1871-1969

 • Dagen (Nl)

Stroobant, Eugeen Edward, 1819-1889

 • Myne eerste vlerken (Nl)

Swammerdam, Jan, 1637-1680

 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (als medewerker)
 • Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch (Nl)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (als medewerker)

Sykes, Percy Molesworth, 1867-1945

 • Door Oost-Perzi�
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Teirlinck, Herman, 1879-1967

 • Johan Doxa
  Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker (Nl)
 • 't Bedrijf van den kwade (Nl)

Timmermans, Felix, 1886-1947

 • Pallieter (Nl)

Tissandier, Albert, 1839-1906

 • Reis in Utah en Arizona
  De Aarde en haar Volken, 1886 (Nl)

Tolstoy, Leo Nikoleyevich, 1828-1910

 • Anna Karenina (Nl)

Treub, Hector, 1856-1920

 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (Nl) (as Editor)
 • Opuscula Selecta Neerlandicorum
  Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (latijn) (as Editor)

Twain, Mark, 1835-1910

 • De Lotgevallen van Tom Sawyer (Nl)

Uildriks, Frederike J. van, 1854-1919

 • Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk
  De Aarde en haar Volken, 1908 (Nl)

Vasse, Guillaume

 • Op de jacht in Mozambique
  De Aarde en haar Volken, 1909 (Nl)

Veen, S.D. Van

 • Erasmus
  Onze Groote Mannen (Nl) (as Editor)

Verne, Jules, 1828-1905

 • 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond (Nl)
 • 20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond (Nl)
 • In de Oer-wouden van Afrika (Nl)
 • Een Kapitein van Vijftien Jaar
  De Walvischjagers (Nl)
 • Naar het middelpunt der Aarde (Nl)
 • De reis om de wereld in tachtig dagen (Nl)
 • Robur de Veroveraar (Nl)
 • Vijf weken in een luchtballon (Nl)
 • De Zuidster, het land der diamanten (Nl)

Verschuur, G.

 • Pondichery, hoofdstad van Fransch-Indie
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)
 • Reis naar de Fidsji-eilanden
  De Aarde en haar Volken, 1892 (Nl)

Vielliard, Edme

 • In Oostenrijk�Stiermarken
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Vondel, Joost van den, 1587-1679

 • Lucifer
  Treurspel (Nl)

Vosmaer, Carel, 1826-1888

 • Vogels van diverse pluimage (Nl)

Vos, Margot, 1891-1985

 • Van vijf moderne dichters (Nl)

Vovchok, Marko, 1834-1907

 • Maroessia
  De Ukraineesche Jeanne D'Arc (Nl)

Vries, Hugo de, 1848-1935

 • De aardbeving van San Francisco
  De Aarde en haar Volken, 1907 (Nl)

Vuillier, Gaston, 1846-

 • Malta en de Maltezer Orde
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)

Wallace, Lewis, 1827-1905

 • Ben-Hur
  Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde (Nl)

Wesselink-van Rossum, Joanna Petronella, 1860-1930

 • Heldensagen en Legenden van de Servi�rs (Nl) (als vertaler)

Whitman, Walt, 1819-1892

 • Grashalmen (Nl)

Wiegman, Jan, 1884-1963

 • Sprookjes van Jean Mace (Nl) (als illustrator)

Wilde, Oscar, 1854-1900

 • De profundis (Nl)
 • Individualisme en socialisme (Nl)
 • Het portret van Dorian Gray (Nl)

Wolff-Bekker, Elisabeth, 1738-1804

 • Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (Nl)

Wright, Marie Robinson, 1866-1914

 • Kijkjes in een mooi werk over Chili
  De Aarde en haar Volken, 1906 (Nl)